Veilingen

Veilingen Postzegelvereniging De Achterhoek


Twee keer per jaar, in april en in november, wordt door de vereniging een veiling gehouden. De veilingmeester zorgt ervoor dat de kavels verzameld worden en dat de veilinglijsten gemaakt worden. 


Onderaan deze pagina staat de lege kavellijst voor de veilingen.


Veiling voorwaarden  Clubveiling


Grote veiling


Aantal kavels per inzender per veiling maximaal 20

Maximaal aantal kavels  per veiling 200

Kosten voor de inzender voor de verkochte kavels 5%

Voor de niet verkochte kavels, € 0,50 per kavel.

Kosten voor de koper, 5% en € 0,50 per gekochte kavel

Biedingen tot € 10.00: € 0.50 omhoog

Van € 10.00 tot € 20.00: € 1.00 omhoog

Boven € 20.00: € 2.50 omhoog

Schriftelijke biedingen tot uiterlijk de zondag voor de veiling.

Schriftelijke biedingen zijn bindend.

Betalen na afloop van de veiling, waarna het gekochte

meteen kan worden meegenomen.


Euro veiling:


Aantal kavels per inzender per veiling maximaal 20

Maximaal aantal kavels  per veiling 200

Kosten voor inzender voor verkochte kavels 5%

        Voor niet verkochte kavels, € 0.25 per kavel.

Kosten voor de koper, 5% en € 0.25 per gekochte kavel

Biedingen tot € 5.00: € 0.25 omhoog

        Van € 5.00 tot €10.00: € 0.50 omhoog

Schriftelijke biedingen tot uiterlijk de zondag voor de

        veiling. Schriftelijke biedingen zijn bindend.

Betalen na afloop van de veiling, waarna het gekochte 

        meteen kan worden meegenomen.


De kavels kunnen alleen door de veilingmeester worden uitgereikt.


Dus niet zelf pakken!! Dit om problemen te voorkomen !!